Notulen Jaarvergadering 26 maart 2016.

 

De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

De secretaris leest de notulen 2015 voor en deze worden goedgekeurd door de leden.

De secretaris leest het jaarverslag 2015-2016 voor.

De Ingekomen stukken zijn e-mails van het Sportbedrijf over het schoonhouden van de omgeving binnen en buiten de sportvelden, dit is niet voor ons van toepassing.

Er was een afmelding van het Lente-Toernooi, dit kwam van LMK1 en LMK2. Daar moesten veel leden zingen i.v.m. Pasen.

De Koppelwedstrijden werden door unanieme stemming afgelast.

Bestuursverkiezing. De secretaris Diny Slot blijft zitten.

Kascontrole. Er was een verschil van 0,15 cent. Dit werd opgemerkt door een van de leden. De kascommissie merkte op dat de bedragen met de bonnetjes alles perfect overeenstemden. Jan Kruys werd bedankt voor het beheren van de kas.

Nieuwe Kascommissie. Ietje Meuleman, Dini Grob en Marie van de Vegte als reserve.

Rondvraag. Jan Gijsbers vraagt naar de standen van het Almeloos Weekblad melding.

De laatste standen zijn al weggestuurd. In september worden de standen  weer opgepakt.

Hij vraagt ook of de verslagen naar hem toe gestuurd kunnen worden,

Door met Johan van de Bijl te overleggen is het goedgevonden dat het gebeurt.

Dan werd er door hem gevraagd, waarom 2 competities.

Men wil één van 20 wedstrijden, met alleen de 1e, 2e en 3e Prijs.

Ook is er een vraag over de Onderlinge Wedstrijd. Het briefje dat daarvoor gebruikt wordt halveren. Dit kan niet i.v.m. dat dan alleen een helft het witte balletje opgooit en de andere helft niet. We gebruiken het briefje dat ook voor de wedstrijden in het Lente-Toernooi worden gebruikt.

Dini Grob vraagt of iedereen de basisregels met de aanvullende regels kunnen krijgen.

De secretaris zegt dat ze haar best zal doen om dat te realiseren.

Jan Oude Breuil vraagt of er iemand is die samen met Date Loonstra de lijst voor de Competitie en Onderlinge Wedstrijd en het Lente-Toernooi wil helpen samenstellen. Er biedt zich verder niemand aan. De Vergadering vraagt of Jan dit zelf niet wil doen. Jan gaat akkoord. Hartelijke dank, Jan.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid.