Notulen jaarvergadering 2013.

Dinsdag 16 april 2013 14.00 uur.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Daarna leest de secretaris het verslag van de jaarvergadering.

We willen beginnen met enkele leden die zijn overleden te gedenken.

Ten eerste de heer de Jong van Veurbrook. Hij was vele jaren lid geweest en een actief bestuurslid.

Dan is er bij de Wigwam Leendert overleden. Hij was een gezellige man en zorgde altijd voor de vrolijke noot. Ook Hennie Voskamp is overleden.

We vragen een minuut stilte.

We hebben 5x vergaderd, de loting gehouden voor de AKF-beker, en de competitie lijsten weer klaargemaakt.

We hebben 30 verenigingen aangeschreven voor het Lente-Toernooi, en er hadden zich 24 teams ingeschreven, waarvan zich 3 teams afschreven op het laatste moment.

Er bleek op het toernooi enige verwarring te zijn ontstaan daar de teams een paar keer tegen dezelfde teams moesten spelen. Hiervoor mijn verontschuldiging, want ik heb dit niet goed gedaan.

Ik hoop dat we volgend jaar toch weer genoeg teams kunnen krijgen om dit evenement voort te kunnen zetten.

De catering is prima verlopen, ik heb in ieder geval van niemand klachten gehad. Alleen dat het er koud was. Het schijnt dat je daar niets aan kunt doen. ik zal volgend jaar iedereen adviseren om een vest o.i.d. mee te nemen.

Er werd ook gesproken over de mat die door de wigwam werd meegegeven. Deze mat kan echt niet en de wedstrijdmat moet gewoon mee.

We hebben dit keer ook een EHBO-er ingehuurd voor het geval dat er iets gebeurt. Gelukkig is alles goed gegaan.

We hebben de heren Eberhard en Westerhoff bedankt voor hun bijdrage bij de lift en voor de standen met de computer.

We hebben het over het minimum spelers gehad voor een wedstrijd en we menen dat het er 4 of 5 moeten zijn. Hiervoor vraag ik de mening van de mensen op de vergadering.

Ook is er gediscussieerd over het balletje dat volgens de regels een paar centimeters over de lijn moet liggen en er niet tegenaan. Ook het te hard gooien is nog steeds bespreekbaar. Wie bepaalt wat te hard is en wat moet eraan gedaan worden.

Op 9 april 2013 is de finale gespeeld voor de AKF-beker. deze is gewonnen door R.S.V voor de tweede keer.

Dienstencntrm 1 had de tweede prijs.

De kruisfinale van de competitie 2012-2013 is gewonnen door de Mollnwiek.

2e prijs was dc 1.

3e prijs was R.S.V.

4e prijs was Veurbrook.

De koppelwedstrijd ging tussen twee teams van de R.S.V.

De gouden medaille was voor het koppel Grob-Lesscher.

De zilveren medaille was voor het koppel v.d. Bijl-v.Benthem

De cake was verzorgd door het Mollnwiek en de hapjes door het Dienstencentrum.

Verder wensen we iedereen een prettige vakantie en ik hoop dat we elkaar in september allemaal weerzien.

Hierna werd het financieel verslag uitgelegd door de penningmeester.

De kascommissie heeft controle gedaan en alles was goed bevonden.

Vervolgens moest er nog een nieuwe kascommissie gevormd worden.

Tonny Kroezen ging eruit en er zitten nu nog in: Gerrie Bouma en Jan Binnenmars en reserve is geworden Corrie Ubels.

De bestuursverkiezing is nog niet naar behoren afgerond, omdat er voor Joke Molenaar niemand zich beschikbaar wilde stellen. via Hennie Moes wordt er nog overlegd of er alsnog iemand plaats wil nemen in het bestuur.

Het Lente-Toernooi 2014 willen we wel weer proberen te houden. misschien dat er een andere locatie mogelijk is.

Er zullen ook minder teams deelnemen, dit i.v.m leeftijd.

Ook mede doordat het dit jaar niet zo vlekkeloos verliep.

Maar we willen onze uiterste best blijven doen.

In de rondvraag werd er gesproken over hoeveel spelers er minimaal in de competitie mee moeten doen en we kwamen unaniem uit op 5 spelers. iemand die reserve staat mag in het eerste op tweede team meespelen.

Er moet ook bij elke wedstrijd maar één scheidsrechter van iedere vereniging zijn.

We hebben besloten om de kruisfinale niet meer te spelen.

Er wordt alleen nog een finale gespeeld voor de AKF-beker.

En de koppelfinale vind nog plaats.

De bekers die gewonnen worden in de competitie die moeten wel opgehaald worden tijdens de finales, anders blijven de bekers in de doos en worden ze niet uitgereikt.

Er werd ook gevraagd of de eigen gele en bruine ballen mogen meegenomen worden naar de Schelfhorst voor de competitie.

We hebben dit toegezegd om het een jaar te proberen of het inderdaad aan de gele ballen ligt, dat iedereen daar zo slecht gooit.

Er was geen commentaar, omdat er van de R.S.V. niemand aanwezig was.

Over de mat van de Wigwam gaf Joke uitleg waarom de wedstrijdmat niet mee mocht naar het Lente-Toernooi.

De beheerder wilde de mat niet meegeven. De volgende keer nemen we één mat mee van de Wigwam.

Het witte balletje zit erin als de witte lijn vanaf de zijkant helemaal zichtbaar is. Als er schaduw over de lijn valt en je ziet toch de witte lijn, dan zit hij er wel in.

Iedere vereniging moet even doorgeven met hoeveel teams men in de competitie wil meedoen. behalve Mollnwiek .

De voorzitter bedankt de vergadering en wenst iedereen een prettige vakantie en dat iedereen gezond weer terug komt om een lekker potje te koersballen.